Category: Câu chuyện thành công

Xem thêm các giải pháp hỗ trợ của Boxme giúp
Mở rộng kinh doanh ra toàn
Đông Nam Á

Trước khi bạn rời đi...

Chúng tôi đang tổ chức chương trình Fulfillment Tour hàng tháng tại TP.HCM với mục đích đưa khái niệm Fulfillment rộng rãi hơn đến cộng đồng. 

Bạn có muốn tham gia để hiểu rõ hơn về quy trình Fulfillment, các công nghệ được Boxme ứng dụng và nghe chia sẻ từ Boxme về áp dụng Automated Fulfillment để kinh doanh toàn Đông Nam Á?