Category: Hậu cần

Mở rộng kinh doanh tới

Boxme chính thức mở chương trình “Fulfillment Tour”

Trải nghiệm thực tế dịch vụ Fulfillment tại Boxme, cùng xem cách Boxme đang hỗ trợ khách hàng tự động hóa toàn bộ khâu vận hành bằng quy trình Fulfillment chuyên nghiệp và ứng dụng công nghệ vào hệ thống quản lý