Trong ngày 10/9/2019 vừa qua, nhà sáng lập tập đoàn Alibaba – Jack Ma đã hính thức rời khỏi vị trí chủ tịch điều hành sau 20 năm gắn bó xây dựng nên một đế chế thương mại điện tử hùng mạnh nhất Trung Quốc. Cùng Boxme xem lại trong 20 năm đó, Jack Ma đã trải qua những sự kiện gì để có được Alibaba của ngày hôm nay nhé!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked

four × 4 =