Category: Thương mại điện tử

Mở rộng kinh doanh tới Đông Nam Á

Trước khi bạn rời đi...

Chúng tôi đang tổ chức chương trình Fulfillment Tour hàng tháng tại TP.HCM với mục đích đưa khái niệm Fulfillment rộng rãi hơn đến cộng đồng. 

Bạn có muốn tham gia để hiểu rõ hơn về quy trình Fulfillment, các công nghệ được Boxme ứng dụng và nghe chia sẻ từ Boxme về áp dụng Automated Fulfillment để kinh doanh toàn Đông Nam Á?