Tag: hậu cần kho vận

Dịch vụ hậu cần kho vận là gì?
Giải pháp Fulfillment

Dịch vụ hậu cần kho vận là gì?

Kho vận là hoạt động chuyển hàng hóa từ địa điểm này đến địa điểm khác, từ quốc gia này đến quốc gia khác bằng

Giải pháp Fulfillment

Dịch vụ hậu cần TMĐT – Fulfillment

Fulfillment có thể hiểu đơn giản là Toàn bộ quá trình từ lúc Khách hàng đặt mua(Point of Sales) đến lúc sản phẩm được giao

Mở rộng Kinh doanh ra