Category: Sử dụng hệ thống

Hướng dẫn tạo vận đơn trên Boxme

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của bạn, bấm “Tạo vận đơn” Bước 2: Chọn kho, chọn hình thức vận chuyển và điền đầy đủ

Xem thêm các giải pháp hỗ trợ của Boxme giúp
Mở rộng kinh doanh ra toàn
Đông Nam Á