Hướng dẫn khách hàng Shipchung chuyển đổi sang hệ thống mới Boxme Asia

boxme-new-version

Từ 01/09/2018 Shipchung sẽ chính thức sáp nhập vào hệ thống Boxme và dừng chức năng tạo đơn trên hệ thống seller.shipchung.vn cũ. Lưu ý: Quá trình chuyển đổi sang hệ thống mới bạn vẫn có thể tiếp tục truy cập vào hệ thống seller cũ để theo dõi và xuất các dữ liệu cũ. Số […]

0. Giới thiệu chung và Quy trình sử dụng hệ thống mới Boxme

Vì sao thanh toán trực tuyến chưa thể thay thế thanh toán CoD?

Khách hàng sử dụng hệ thống Boxme có thể dễ dàng tạo đơn hàng vận chuyển đơn lẻ trong nước và quốc tế, tạo đơn hàng có tiền thu hộ (COD), tạo nhiều đơn hàng vận chuyển hoặc kết nối API với các sàn thương mại điện tử để đồng bộ đơn hàng vận chuyển […]