Thông báo thay đổi cam kết dịch vụ từ tháng 5/2024

Chia sẻ:

Mục lục

Nhằm nỗ lực cho việc tăng cường trải nghiệm người mua hàng đồng thời đáp ứng các yêu cầu vận hành của các sàn TMDT. Boxme tiến hành cập nhật cam kết dịch vụ kể từ 29/04/2024 và áp dụng trên toàn bộ khách hàng.

Thay đổi lần này chúng tôi tập trung vào việc đồng nhất trải nghiệm của người mua đa kênh nhưng vẫn đáp ứng được các yêu cầu vận hành của kênh bán.

Đừng quên chia sẻ bài viết này nhé!​
Chia sẻ:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Telegram

Chia sẻ:

Xem thêm các giải pháp hỗ trợ của Boxme giúp
Mở rộng kinh doanh ra toàn
Đông Nam Á