Thông báo nâng cấp danh sách nhập kho và menu

Chia sẻ:
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram

Mục lục

BoxMe.vn xin trân trọng thông báo nâng cấp cho phép chỉnh sửa danh sách nhập kho và menu…

1. Tạo đơn hàng bằng file excel

 • Có thể nhập thêm tên sản phẩm sau dấu “;” hoặc chỉ mã sản phẩm trong kho BSIN
 • Ví dụ nhập đúng: 43644196;Chuột Logitech M9723 (Trong đó 43644196 là mã lưu kho BSIN, Dẫu “;” là dấu phân cách
 • Ví dụ nhập không chính xác:
  • 43644196;
  • Chuột Logitech M9723;43644196
  • Chuột Logitech M9723
 • Gom hai tab các đơn hàng chưa duyệt và duyệt không thành công.
 • Đổi tên tab kho chờ xử lý và đang xử lý thành kho đang đóng gói và kho đã đóng gói.
 • Đổi trạng thái đơn hàng duyệt không thành công thành thiếu hàng, trong trường hợp các đơn không đủ hàng sẽ đổi về trạng thái thiếu hàng
 • Sử dụng checkbox “Chưa duyệt” để chọn nhiều đơn duyệt nhiều đơn giao hàng.

3. Danh sách nhập kho

 • Chỉnh sửa giao diện phân biệt đơn hàng tự nhập kho và nhập kho bởi đối tác của BoxMe.
 • Việt hoá các trạng thái yêu cầu nhập kho.
 • Sửa lại các nút hành động hiện thị theo đúng trạng thái
  • Cho phép sửa shipment theo phiên bản mới.
  • Ẩn nút xem yêu cầu, quý khách có thể nhấn vào mã yêu cầu để xem chi tiết.
 • Khi huỷ yêu cầu nhập kho sẽ huỷ vận đơn Shipchung.vn.
 • Sửa các lỗi giao diện.
 • Sửa lại thời gian tạo yêu cầu nhập kho trong trang yêu cầu nhập kho chi tiết.

4. Menu toàn hệ thống

 • Hiện luôn các menu con, giảm thời gian tương tác.
 • Chia menu thành các nhóm chức năng.
 • Ưu tiên các chức năng thường sử dụng lên trên.
 • Bỏ các menu ngang.

BoxMe.vn chân thành cảm ơn những đóng góp và ý kiến của quý khách!

Đừng quên chia sẻ bài viết này nhé!​
Chia sẻ:
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Xem thêm các giải pháp hỗ trợ của Boxme giúp
Mở rộng kinh doanh ra toàn
Đông Nam Á