Thông báo nâng cấp danh sách nhập kho và menu

Chia sẻ:

Mục lục

BoxMe.vn xin trân trọng thông báo nâng cấp cho phép chỉnh sửa danh sách nhập kho và menu…

1. Tạo đơn hàng bằng file excel

 • Có thể nhập thêm tên sản phẩm sau dấu “;” hoặc chỉ mã sản phẩm trong kho BSIN
 • Ví dụ nhập đúng: 43644196;Chuột Logitech M9723 (Trong đó 43644196 là mã lưu kho BSIN, Dẫu “;” là dấu phân cách
 • Ví dụ nhập không chính xác:
  • 43644196;
  • Chuột Logitech M9723;43644196
  • Chuột Logitech M9723
 • Gom hai tab các đơn hàng chưa duyệt và duyệt không thành công.
 • Đổi tên tab kho chờ xử lý và đang xử lý thành kho đang đóng gói và kho đã đóng gói.
 • Đổi trạng thái đơn hàng duyệt không thành công thành thiếu hàng, trong trường hợp các đơn không đủ hàng sẽ đổi về trạng thái thiếu hàng
 • Sử dụng checkbox “Chưa duyệt” để chọn nhiều đơn duyệt nhiều đơn giao hàng.

3. Danh sách nhập kho

 • Chỉnh sửa giao diện phân biệt đơn hàng tự nhập kho và nhập kho bởi đối tác của BoxMe.
 • Việt hoá các trạng thái yêu cầu nhập kho.
 • Sửa lại các nút hành động hiện thị theo đúng trạng thái
  • Cho phép sửa shipment theo phiên bản mới.
  • Ẩn nút xem yêu cầu, quý khách có thể nhấn vào mã yêu cầu để xem chi tiết.
 • Khi huỷ yêu cầu nhập kho sẽ huỷ vận đơn Shipchung.vn.
 • Sửa các lỗi giao diện.
 • Sửa lại thời gian tạo yêu cầu nhập kho trong trang yêu cầu nhập kho chi tiết.

4. Menu toàn hệ thống

 • Hiện luôn các menu con, giảm thời gian tương tác.
 • Chia menu thành các nhóm chức năng.
 • Ưu tiên các chức năng thường sử dụng lên trên.
 • Bỏ các menu ngang.

BoxMe.vn chân thành cảm ơn những đóng góp và ý kiến của quý khách!

Đừng quên chia sẻ bài viết này nhé!​
Chia sẻ:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Telegram

Chia sẻ:

Xem thêm các giải pháp hỗ trợ của Boxme giúp
Mở rộng kinh doanh ra toàn
Đông Nam Á