Tag: Giải pháp Fulfillment

Phát hàng mẫu ngành mỹ phẩm: Làm sao cho hiệu quả?
Kho thông tin

Phát hàng mẫu ngành mỹ phẩm: Làm sao cho hiệu quả?

Theo nghiên cứu gần đây của Redpepper, phát hàng mẫu (sampling) miễn phí là một trong 4 yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định mua các sản phẩm làm đẹp của người tiêu dùng. Do đó, phát hàng

Mở rộng Kinh doanh ra