QUY ĐỊNH XUẤT HÓA ĐƠN VAT ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ BOXME

Chia sẻ:

Mục lục

Kính gửi Quý khách hàng,
Kể từ ngày 01/10/2017, Quy định Xuất hóa đơn VAT đối với khách hàng sử dụng BoxMe có một số thay đổi như sau:
Điều 1: Ban hành “Quy định xuất hóa đơn VAT đối với khách hàng sử dụng dịch vụ Boxme”.
Điều 2: Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho các khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của Boxme, ký hợp đồng và muốn xuất hóa đơn VAT.
Điều 3: Thời gian chốt dữ liệu và xuất hóa đơn.

1.Thời gian chốt dữ liệu
Ngày 01 của tháng kế tiếp, Boxme sẽ chốt các vận đơn phát thành công trong tháng trước, căn cứ vào các điều kiện sau:

  • Thời gian lấy hàng thành công: Từ ngày 01 đến ngày cuối cùng trong tháng đó.
  • Thời gian có trạng thái cuối: Các đơn hàng có trạng thái cuối là “Đã phát thành công” và “Đã chuyển hoàn thành công” từ ngày 01 đến ngày cuối cùng trong tháng đó.
  • Đơn hàng tồn: Các vận đơn lấy hàng của tháng trước nhưng có thời gian có trạng thái cuối từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng kế tiếp.

Khách hàng có thể đăng nhập vào Boxme.vn, vào mục “Hóa đơn” để xem và lấy dữ liệu chi tiết.

  • Ví dụ: Xuất hóa đơn VAT của tháng 09/2017
  • Thời gian lấy hàng thành công: Từ ngày 01/09/2017 đến hết ngày 30/09/2017
  • Thời gian có trạng thái cuối: Đơn hàng có trạng thái cuối “Đã phát thành công” và “Đã chuyển hoàn thành công” từ ngày 01/09/2017 đến hết ngày 30/09/2017
  • Đơn hàng tồn: Đơn lấy hàng trong tháng 08/2017, nhưng thời gian có trạng thái cuối “Đã phát thành công” và “Đã chuyển hoàn thành công” từ ngày 01/09/2017 đến hết ngày 30/09/2017

2.Thời gian xuất hóa đơn VAT
Thời gian xuất hóa đơn VAT từ ngày 01 – 05 của tháng kế tiếp.
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho các quyết đinh trước đó.
Để xem thông tin cụ thể quyết định, quý khách hàng vui lòng xem tại đây!

Đừng quên chia sẻ bài viết này nhé!​
Chia sẻ:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Telegram

Chia sẻ:

Xem thêm các giải pháp hỗ trợ của Boxme giúp
Mở rộng kinh doanh ra toàn
Đông Nam Á