Infographic được Boxme sử dụng thông tin trích từ phần trình bày của ông Ôn Như Bình – Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam – VNPost) tại Diễn đàn Vietnam Blockchain Summit 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *