Event: Boxme Global, Vinalink, iMentor và Botbanhang chia sẻ về Automated Fulfillment – hướng đi mới cho kinh doanh TMĐT tại Việt Nam

Ngày 02.10.2020 tới đây, Boxme Global sẽ đồng hành cùng Vinalink, iMentor và Botbanhang trong buổi chia sẻ về “Automated Fulfillment – Hướng đi mới cho kinh doanh TMĐT tại Việt Nam“. Buổi chia sẻ nằm trong chuỗi những được tổ chức thường xuyên bởi iMentor và Vinalink nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tồn tại […]