Day: May 22, 2020

Thông tin thị trường

Sàn TMĐT Tiki và Sendo sắp sát nhập?

Theo DealstreetAsia, hai sàn TMĐT này hiện đã đạt được thỏa thuận về việc sáp nhập. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của thị

Xem thêm các giải pháp hỗ trợ của Boxme giúp
Mở rộng kinh doanh ra toàn
Đông Nam Á