7. Hướng dẫn tích hợp các nền tảng thương mại điện tử (API)

Hệ thống tích hợp của Boxme được chia làm 2 dạng, khách hàng có thể tích hợp nhanh trực tiếp với các nền tảng thương mại điện tử thông qua tính năng “Kết nối với các sàn/nền tảng thương mại điện tử” hoặc tự phát triển các bộ công cụ truy xuất và thay đổi […]