Day: November 12, 2015

Giải pháp Fulfillment

Dịch vụ hậu cần TMĐT – Fulfillment

Fulfillment có thể hiểu đơn giản là Toàn bộ quá trình từ lúc Khách hàng đặt mua(Point of Sales) đến lúc sản phẩm được giao

Xem thêm các giải pháp hỗ trợ của Boxme giúp
Mở rộng kinh doanh ra toàn
Đông Nam Á