เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา Boxme Thailand ได้จัดกิจกรรม บริจาคสิ่งของ ‘สภาพดี’ เพื่อส่งต่อให้น้อง ๆ บนดอยที่ขาดสวัสดิการหรือโอกาสเนื่องจากความห่างไกลของพื้นที่อยู่อาศัย 

ของใช้มือสอง ส่งให้น้องบนดอย

กิจกรรม ‘ของใช้มือสอง ส่งให้น้องบนดอย’ นี้ Boxme ได้ทำการประชาสัมพันธ์กับทั้งผู้คนทั่วไปและลูกค้าที่ใช้บริการในการส่งของบริจาคมารวมกันที่คลังสินค้า Boxme โดยร่วมกับพาร์ทเนอร์บริษัทขนส่ง ในการเข้ารับของที่บ้านผู้บริจาค ส่งมายังคลังสินค้าและ Boxme จะเป็นฝ่ายทำการคัดแยกของสภาพดี-เสีย อีกครั้งก่อนจัดส่งให้กับน้อง ๆ (อ่านเพิ่มเติม >> Boxme ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต)

ของใช้มือสอง ส่งให้น้องบนดอย
ของใช้มือสอง ส่งให้น้องบนดอย
ของใช้มือสอง ส่งให้น้องบนดอย
ของใช้มือสอง ส่งให้น้องบนดอย
ของใช้มือสอง ส่งให้น้องบนดอย

ของบริจาคที่ได้ทำการรวบรวมและคัดแยกแล้ว จะถูกส่งไปยัง ‘ โครงการรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือน้องๆ บนดอย’ 132/8 (หมู่บ้านชาวฟ้า) หมู่ที่ 7 ต.หนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่ 50230 (อ่านเพิ่มเติม >> Boxme บริจาค Face Shield สนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วง Covid-19)

ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการให้โอกาสน้อง ๆ บนดอยได้ใช้ของใช้สภาพดีรวมถึงมอบโอกาสทางการศึกษาที่เข้าถึงได้ยาก หากของบริจาคถูกส่งถึงน้อง ๆ แล้ว ผู้บริจาคสามารถติดตามได้ผ่าน Facebook Page ของ Boxme Thailand 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *