Boxme ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

Share on:

ร่วมบริจาค

บริษัท Boxme Thailand นำทีมโดยคุณ รชตะ สถิตอมรธรรม และพนักงาน Boxme Thailand ทุกคน ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2020 ที่ผ่านมา

น่าเสียดายที่ครั้งนี้ พวกเราไม่ได้พบปะกับเด็ก ๆ ในสถานเลี้ยงเด็กโดยตรง แต่หวังว่าอาหาร เครื่องดื่ม และของใช้ที่พวกเราตั้งใจร่วมกันบริจาค จะสามารถสนับสนุนชีวิตของเด็ก ๆ ในสถานสงเคราะห์ให้มีความสุขสมบูรณ์ รวมทั้งเป็นกำลังใจแก่บุคคลากรในสถานสงเคราะห์ได้ไม่มากก็น้อย

Don't forget to share this post!

Share on:

Facebook
LinkedIn
Twitter
Telegram

Share on:

Expand your Business to Southeast Asia​