Boxme บริจาค Face shield สนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วง Covid-19

Share on:

Boxme บริจาค Face shield

จากสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทั่วโลก เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับการติดเชื้อระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต่างๆ

จากสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทั่วโลก เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับการติดเชื้อระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต่างๆ

Boxme เห็นถึงความสำคัญในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกท่าน จึงได้นำหน้ากากและ Face shield รวมจำนวน 500 ชุด บริจาคให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตประเวศเพื่อหวังให้เป็นศูนย์สำหรับแจกจ่ายแก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้ขาดแคลน

และส่วนหนึ่งได้บริจาคให้กับสำนักงานศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถนำไปใช้ระหว่างปฏิบัติงานได้อย่างมีความปลอดภัยมากขึ้น

ในสถานกาณ์ยากลำบากนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่ยังต้องทำหน้าที่เสี่ยง ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และหวังว่าความช่วยเหลือเล็กน้อยจาก Boxme จะสามารถเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกๆท่าน…

Don't forget to share this post!

Share on:

Facebook
LinkedIn
Twitter
Telegram

Share on:

Expand your Business to Southeast Asia​