5 ประเภทการขนส่งสินค้าได้ทั่วโลก!

Share on:

การขนส่ง

เพราะการขนส่ง หรือ Transportation เป็นกิจกรรมที่ไม่มีขีดจำกัด ไร้พรมแดน เราสามารถส่งพัสดุหรือสินค้าทุกประเภทข้ามน้ำ ข้ามทะเล ข้ามทวีปไปได้ โดยมีวิธีการขนส่งหลากหลายรูปแบบที่รองรับสินค้าแต่ละประเภท โดยจะมีลักษณะการขนส่งและข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป
Shipjung ได้รวบรวม 5 ประเภทการขนส่ง พร้อมข้อดีข้อเสีย ไว้ในบทความนี้แล้ว

การขนส่งทางบก (Land Transportation)

การขนส่งทางบก แบ่งออกเป็น ทางรถไฟ และทางรถยนต์ โดยมีลักษณะที่แตกต่างกัน การขนส่งโดยรถไฟจะมีความปลอดภัยกว่าการขนส่งทางรถยนต์ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่า เหมาะกับการขนส่งสินค้าที่ระยะทางไกล แต่ไม่สามารถแวะพักระหว่างทาง หรือออกนอกเส้นทางได้ จึงกำหนดระยะเวลาการจัดส่งได้อย่างแน่นอน แต่การขนส่งโดยรถยนต์ สามารถแวะพักหรือเปลี่ยนเส้นทางได้ ระยะเวลาการจัดส่งอาจคลาดเคลื่อนได้ เหมาะกับการขนส่งสินค้าในระยะทางสั้น เป็นตัวเชื่อมในการขนส่งแบบอื่นที่ไม่สามารถไปถึงจุดหมายได้โดยตรง

การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation)

ในปัจจุบันการขนส่งทางอากาศมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการขนส่งระหว่างประเทศ เพราะทำการขนส่งได้รวดเร็วกว่าการขนส่งประเภทอื่นๆ สะดวกและปลอดภัย เหมาะกับการขนส่งสินค้าประเภทที่สูญเสียง่าย เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้ เป็นต้น หรือสินค้าที่ต้องการให้ถึงปลายทางโดยเร็วที่สุด ถ้าล่าช้าอาจเกิดความเสียหายได้ ไม่เหมาะกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่จนเกินไป ซึ่งการขนส่งทางอากาศทำให้ธุรกิจสามารถขยายตัวได้รวดเร็วทั้งในและต่างประเทศ มีผลอย่างมากต่อการนเข้าปละส่งออกของสินค้า แต่จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการขนส่งทางอื่น

การขนส่งทางน้ำ (Water Transportation)

เป็นวิธีการขนส่งเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณ โดยการใช้แม่น้ำลำคลองและมหาสมุทรเป็นเส้นทางลำเลียงสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเช่นเดียวกับการขนส่งทางอากาศ แต่มีความแตกต่างกันคือ การขนส่งทางน้ำเหมาะสมกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ขนส่งได้ปริมาณมากเป็นสินค้าที่ยากแก่การเสียหาย มีอัตราค่าขนส่งถูกกว่าการขนส่งประเภทอื่น สามารถส่งได้ระยะไกล แต่การจัดส่งจะใช้เวลานาน และไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนในการขนส่งได้ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศ และ ภูมิประเทศ

การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ (Container System)

เป็นการพัฒนาการขนส่งอีกขั้นหนึ่ง คอนเทนเนอร์เป็นแค่กล่องบรรจุเท่านั้น มียานพาหนะในการจัดส่ง โดยบรรจุสินค้าที่จะขนส่ง ลงในตู้คอนเทนเนอร์ แล้วทำการขนส่งโดยรถบรรทุก รถไฟ หรือเครื่องบิน ไปยังจุดหมายปลายทาง โดยที่ไม่มีการขนถ่ายสินค้าออกจากตู้ระหว่างทำการขนส่งในเที่ยวนั้น ตู้คอนเทนเนอร์จะถูกสร้างให้มีลักษณะแข็งแรงมาก เพื่อให้ทนทานต่อการยกขนถ่ายสินค้าและสับเปลี่ยนบรรทุกระหว่างรถบรรทุก รถไฟหรือเรือ และสามารถป้องกันสินค้าชำรุดเสียหายได้เป็นอย่างดี ใช้ปั้นจั่นในการขนย้าย การขนส่งแบบระบบคอนเทนเนอร์ จะทำให้ขนถ่ายสินค้าได้รวดเร็ว ลดความเสียหายของสินค้าที่ขนส่งและป้องกันการถูกโจรกรรมได้ และทำการสั่งจองเรือระวางเพื่อขนส่งสินค้าได้สะดวก

การขนส่งทางท่อ (Pipeline Transportation)

เป็นการขนส่งสิ่งของประเภทของเหลวและก๊าซผ่านสายท่อ เช่น น้ำประปา น้ำมัน ประเทศแรกที่ใช้ระบบการขนสงทางท่อ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้สำหรับขนส่งสินค้าประเภทเชื้อเพลิง ซึ่งการขนส่งทางท่อจะแตกต่างกับการขนส่งประเภทอื่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งไม่ต้องเคลื่อนที่ โดยเส้นทางขนส่งอาจจะอยู่บนดิน ใต้ดิน หรือใต้น้ำ โดยปัจจุบันประเทศไทย ใช้ระบบการขนส่งทางท่อสำหรับสินค้าประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ ข้อดีคือประหยัดต้นทุนและเวลาในการขนย้ายสินค้า สามารถขนส่งของเหลวได้ไม่จำกัดเวลาและปริมาณ กำหนดเวลาการขนส่งได้แน่นอนชัดเจน และประหยัดค่าแรง เพราะใช้กำลังคนน้อย แต่จะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้งแรกสูง และตรวจสอบหาจุดบกพร่องทำได้ยาก ไม่เหมาะกับการขนส่งในภูมิประเทศที่มีแผ่นดินไหวบ่อย

สนใจบริการของบริษัทขนส่งให้เข้ารับที่บ้าน ฟรี

ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง เพื่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-026-3165 หรือ > เปรียบเทียบราคาขนส่ง < กดที่นี่

Don't forget to share this post!

Share on:

Facebook
LinkedIn
Twitter
Telegram

Share on:

Expand your Business to Southeast Asia​