รู้จักข้อดี-ข้อเสียการขนส่งแต่ละประเภท ช่วยลดต้นทุนธุรกิจออนไลน์

Share on:

ขนส่ง

ปัจจุบันมีวิธีการขนส่งที่เป็นตัวเลือกหลายรูปแบบ ผู้ส่งสินค้าต้องเลือกวิธีการขนส่งให้เหมาะสมกับสินค้า ต้นทุน และความต้องการของลูกค้า ซึ่งสามารถจำแนกการขนส่งได้ 5 ประเภท มีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกัน และเพื่อช่วยให้การขนส่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสินค้ามาที่สุด ผู้ส่งควรต้องศึกษาวิธีการขนส่งให้เหมาะกับสินค้านั้น ๆ 

การขนส่งทางบก (Road or Motor Transportation)

ขนส่งไปรษณีย์ไทย

การขนส่งทางรถไฟ (Railroads)  เป็นเส้นทางการลำเลียงสินค้าได้หลากหลาย เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าหนัก ๆ หรือสินค้าที่มีปริมาณเยอะในระยะทางไกล ได้รวดเร็ว อัตราค่าบริการไม่แพง และขนส่งสินค้าได้จำนวนมาก จัดส่งทันตามกำหนดเวลาที่ต้องการ แต่ความยืดหยุ่นมีน้อย เพราะมีเส้นทางที่แน่นอน

การขนส่งทางรถยนต์ (Motor Transportation) หรือรถบรรทุก (Truck Transportation)    เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เหมาะสำหรับของขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว ขนส่งสินค้าได้ตลอดเวลาตามความต้องการของผู้ส่งและผู้รับ เหมาะกับการขนส่งระยะสั้นและระยะกลาง แต่ค่าขนส่งสูงเมื่อเทียบกับการขนส่งทางรถไฟ มีความปลอดภัยต่ำ เกิดอุบัติเหตุบ่อย กำหนดเวลาแน่นอนไม่ได้ ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและสภาพอากาศ

การขนส่งทางจักรยานยนต์ เหมาะสำหรับของขนาดเล็กและขนาดกลาง ระยะทางการขนส่งสั้น ไม่สามารถส่งได้ในระยะไกลได้ ราคาไม่สูงมาก การขนส่งทางจักรยานยนต์เหมาะกับของที่ต้องการความรวดเร็ว ในระยะการขนส่งระยะสั้น

ข้อดี
1. ประหยัด ขนส่งสินค้าได้จำนวนมากหลายชนิด
2. รวดเร็ว สามารถขนส่งสินค้าได้ทันตามกำหนดเวลาที่ต้องการ
3. สะดวก เพราะมีตู้จัดส่งหลายชนิดให้เลือกเพื่อความเหมาะสมกับสินค้า
4. ปลอดภัยสูง เมื่อเทียบกับเส้นทางอื่น
5. ขนส่งได้ทุกสภาพดินฟ้าอากาศ

ข้อเสีย
1. ไม่สามารถขนส่งสินค้าให้ถึงที่ต้องการขนถ่ายได้
2. ความยืดหยุ่นมีน้อย เพราะอาจมีเส้นทางตายตัว
3. มีความคล่องตัวน้อยกว่าการขนส่งแบบอื่น เพราะมีกฎระเบียบมากไม่เหมาะสมกับผู้ส่งสินค้ารายย่อย ปริมาณน้อย

การขนส่งทางน้ำ (Water Transportation)

การขนส่งทางน้ำ เป็นวิธีการขนส่งเก่าแก่มีมาตั้งสมัยโบราณ โดยการใช้แม่น้ำลำคลองเป็นเส้นทางลำเลียงสินค้า รวมถึงการขนส่งทางทะเล ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การขนส่งทางน้ำนี้เหมาะสมกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ขนส่งได้ปริมาณมาก เช่น ทราย แร่ ข้าวเปลือก เครื่องจักร ยางพารา เป็นต้น

ข้อดี
1. อัตราค่าขนส่งถูกกว่าเมื่อเทียบกับการขนส่งทางอื่น
2. ขนส่งได้ในปริมาณมาก
3. มีความปลอดภัย ความเสี่ยงน้อยกว่า
4. สามารถส่งได้ในระยะไกล ๆ

ข้อเสีย

1. มีความล่าช้าในการขนส่งมาก
2. ในฤดูน้ำลดหรือฤดูร้อน น้ำอาจมีน้อย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง และทำให้การจัดส่งล่าช้าไปอีก
3. ไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนในการขนส่งได้ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศ และ ภูมิประเทศ

การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation)

เหมาะกับการขนส่งระหว่างประเทศ หรือการขนส่งที่ต้องการความรวดเร็วในระยะทางไกล มีความสะดวกและปลอดภัย เหมาะกับการขนส่งสินค้าประเภทที่เปราะบาง เช่น อุปกรณเทคโนโลยี พืช ผลไม้ เป็นต้น ไม่เหมาะกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมากและสินค้าราคาต่ำ โดยการขนส่งทางอากาศมีค่าใช้จ่ายแพงกว่าการขนส่งประเภทอื่น

ข้อดี
1. สะดวก รวดเร็วที่สุด
2. สามารถขนส่งกระจายไปทั่วถึงได้อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
3. สามารถขนส่งไปในพื้นที่การขนส่งประเภทอื่นไปไม่ถึงหรือไปยากลำบาก
4. เหมาะกับการขนส่งระยะไกลๆ
5. เหมาะกับการขนส่งสินค้าที่เสียง่าย จำเป็นต้องถึงปลายทางรวดเร็ว
6. ขนส่งได้หลายเที่ยวในแต่ละวัน เพราะเครื่องบินขึ้นลงได้รวดเร็ว

ข้อเสีย
1. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงกว่าการขนส่งประเภทอื่น
2. จำกัดขนาดและน้ำหนักของสินค้าที่บรรทุกจะมีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากไม่ได้
3. บริการขนส่งได้เฉพาะเมืองที่มีท่าอากาศยานเท่านั้น
4. การขนส่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ

 

การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ (Container System)

การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ เป็นการพัฒนาการขนส่งอีกขั้นหนึ่ง โดยการบรรจุสินค้าที่จะขนส่งลงในตู้หรือกล่องเหล็กขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า คอนเทนเนอร์ แล้วทำการขนส่งโดยรถบรรทุก รถไฟ หรือเครื่องบิน ไปยังจุดหมายปลายทางโดยไม่มีการขนถ่ายสินค้าออกจากตู้ระหว่างทำการขนส่ง เที่ยวนั้น ซึ่งตู้คอนเทนเนอร์ต้องสร้างจากเหล็กที่ทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศ สามารถวางไว้กลางแจ้งได้ โดยปกติจะสร้างให้มีลักษณะแข็งแรงมาก เพื่อให้ทนทานต่อการยกขนถ่ายสินค้าและสับเปลี่ยนบรรทุกระหว่างรถบรรทุก รถไฟหรือเรือ ในการเคลื่อนย้ายตู้นี้จะใช้ปั้นจั่น ในการขนย้าย และจากคุณสมบัติดังกล่าว ตู้คอนเทนเนอร์ จึงสามารถป้องกันสินค้าชำรุดเสียหายได้เป็นอย่างดี

 

ข้อดี
1. ทำให้ขนถ่ายสินค้าได้รวดเร็ว
2. ลดความเสียหายของสินค้าที่ขนส่งและป้องกันการถูกโจรกรรมได้
3. ประหยัดค่าใช้จ่าย
4. สามารถขนส่งได้ปริมาณมาก
5. การสั่งจองเรือระวางเพื่อขนส่งสินค้าทำได้สะดวก
6. ตรวจนับสินค้าได้ง่าย

ข้อเสีย
1. ไม่เหมาะกับการขนส่งระยะสั้น
2. สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากกว่าเมื่อใช้วิธีขนส่งด้วยรถบรรทุก และเปรียบเทียบกับรถบรรทุกที่ใช้คอกกระบะชนิดเบา

ขนส่งจาก Shipjung ระบบจองขนส่งออนไลน์

เว็บไซต์ขายของออนไลน์

ประเภทของขนส่งที่ชิปจัง ระบบจองขนส่งออนไลน์ สามารถให้บริการได้จะเป็นการขนส่งในประเทศ และต่างประเทศ Shipjung เชื่อมต่อกับบริษัทขนส่งชั้นนำมากมาย ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Flash Express, Kerry, DHL, J&T Express เป็นต้น และขนส่งต่างประเทศ อย่าง DHL, Aramex และปัจจุบันก็สามารถใช้งานบริษัทขนส่งไปรษณีย์ไทยแบบส่งไปต่างประเทศได้แล้วอีกด้วย!

สนใจใช้บริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง เพื่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-026-3165 หรือ > เปรียบเทียบราคาขนส่ง < กดที่นี่

Don't forget to share this post!

Share on:

Facebook
LinkedIn
Twitter
Telegram

Share on:

Expand your Business to Southeast Asia​