วิธีการเก็บรักษาอาหารเสริม ให้ถูกต้องที่สุด  ถึงแม้สินค้าประเภทนี้จะมีวันหมดอายุบอกอย่างชัดเจนอยู่แล้ว แต่หากเก็บรักษา ดูแลไม่ดี ก็มีโอกาสที่ยาจะเปลี่ยนสภาพ หมดอายุ เสื่อมคุณภาพไปก่อนกำหนด จะสามารถเก็บรักษาอย่างไร? เพราะหากเสื่อมประสิทธิภาพแล้ว แต่ยังทานเข้าไปอาจจะเป็นผลเสียต่อร่างกายได้ (อ่านเพิ่มเติม > เช็ค! สินค้าประเภทไหนควรจัดเก็บไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิ)

1. เก็บให้พ้นจากแสงแดด

ควรเก็บรักษาอาหารเสริมในที่อุณหภูมิที่ไม่สูงเกินไป โดยให้พ้นจากแสงแดด หากแสงแดดสัมผัสกับขวดแก้วของอาหารนาน ๆ จะทำให้ความร้อนในขวดแก้วเพิ่มสูงขึ้น และเกิดความชื้น และทำให้สินค้าเสื่อมประสิทธิภาพลงได้

2. เก็บในขวดที่ปิดมิดชิด

ควรเก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด หรือขวดสีชา โดยไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในตู้เย็น เพราะตู้เย็นมีความชื้นมากเกินไป ทำให้อาหารเสริมเสื่อมสภาพได้ง่าย ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ 24-25 องศาเซลเซียส ไม่ร้อนอบอ้าว และสถานที่จัดเก็บควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก

3. หลีกเลี่ยงความชื้น

ควรหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์กับความชื้น เลี่ยงการเก็บไว้ในห้องน้ำหรือห้องครัว เพราะมีความชื้นทำให้คุณภาพของอาหารเสริมลดลงและแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดี แม้ขวดจะปิดสนิท เพื่อป้องกันความชื้นอาจใส่ข้าวสาร 5 ถึง 10 เมล็ด ลงไปที่ก้นกระปุก  ซึ่งข้าวสารจะเป็นตัวดูดซับความชื้นตามธรรมชาติได้

4. ประสิทธิภาพเต็มที่ระยะเวลา 3 ปี

ประสิทธิภาพสารอาหารอยู่ได้เป็นระยะเวลานานถึง 3 ปี เมื่อเก็บตามอุณหภูมิห้อง หรือห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิ ควรเก็บให้พ้นจากแสงแดด และปิดผนึกไว้เป็นอย่างดี แต่เมื่อไหร่ที่เปิดกระปุกใช้แล้ว ประสิทธิภาพจะอยู่ที่ 6 เดือนถึง 1 ปีโดยประมาณ

ใช้คลังสินค้าที่ควบคุมอุณหภูมิ

การเก็บรักษาสินค้าที่ห้องควบคุมอุณหภูมิควบคุมอุณหภูมิ มีผลต่อการชะลอการเสื่อมสภาพของอาหารเสริมได้เป็นอย่างดี ช่วยลดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในอาหาร และเกิดการเน่าเสียช้าลง สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานมากยิ่งขึ้น ทำให้ไม่ต้องสั่งผลิตหรือสั่งซื้อสินค้าในปริมาณที่อาจน้อยกว่าความต้องการเพราะกังวลเรื่องการเน่าเสีย แต่สามารถนำเข้าสินค้าในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อความคุ้มทุน (อ่านเพิ่มเติม > 3 ข้อต้องพิจารณา เปรียบเทียบก่อนเลือกใช้คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ)

ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง เพื่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-026-3165 หรือ > ขอรับใบเสนอราคา < กดที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *