โหลดฟรี E-book| รวม insight E-commerce ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Share on:

E-commerce-in-SEA E-book

กรอกช่องทางรับ E-book (ฟรี)

SEA E-commerce insight | Top แพลตฟอร์ม e-commerce ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


E-book เล่มนี้ มีเนื้อหาที่กล่าวถึงสติถิการใช้งาน platform e-commerce ของผู้ใช้งานที่อยู่ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงกลยุทธ์ที่เป็นแนวคิดพื้นฐานในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละประเทศ

หวังว่า E-book เล่มนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการวิเคราะห์การเข้าถึงตลาดใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ไม่มากก็น้อย

Don't forget to share this post!

Share on:

Facebook
LinkedIn
Twitter
Telegram

Share on:

Expand your Business to Southeast Asia​