เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการลูกค้า เราได้ปรับปรุงวิธีการรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการด้วยระบบ Ticket ในการรองรับและประมวลผลปัญหาและคำขอต่าง ๆ จากผู้ใช้งาน ด้วยระบบนี้ทำให้ทีมงานของเราสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วิธีการสร้าง Ticket เพื่อแจ้งปัญหา

หากผู้ใช้บริการต้องการแจ้งปัญหาการใช้งานหรือส่งข้อเสนอแนะ สามารถเข้าสู่ระบบ oms และกดเมนู Ticket ที่แถบเมนูซ้ายล่าง และกดปุ่ม ‘Create New Ticket’ ที่มุมขวาบนของจอ เพื่อเริ่มส่งข้อความ

  • ในช่อง Subject กรุณาเขียนหัวข้อที่ต้องการแจ้งปัญหาหรือข้อเสนอแนะ อย่างน้อย 10 ตัวอักษร
  • ในช่อง Reference Code กรุณาระบุหมายเลขติดตามพัสดุในกรณีต้องการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง
  • ในช่อง Category กรุณาระบุหมวดหมู่ของปัญหาที่ต้องการแจ้ง เพื่อให้เราสามารถจำแนกปัญหาและแก้ไขให้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • ผู้ใช้งานสามารถแจ้งปัญหาที่พบหรือส่งข้อเสนอแนะที่ต้องการได้ในช่อง Description โดยจำกัดความยาวตัวอักษร 255 ตัวอักษร
  • และสามารถแนบไฟล์รูปภาพได้โดยกดปุ่ม Attach File จำกัดขนาดไฟล์ 3 MB

หลังจากได้รับแจ้งแล้ว เจ้าหน้าที่จะจัดการดูแลแก้ไขปัญหาและรายงานอัพเดตภายใน 1-2 วันทำการ ผู้ใช้บริการสามารถดูอัพเดตการแก้ไขได้ในเมนู Ticket เดิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *