กรอกช่องทางรับ E-book (ฟรี)

เรียนรู้การเข้าถึงตลาดและกลยุทธ์พื้นฐานที่ต้องรู้! สำหรับแบรนด์ที่สนใจขยายธุรกิจ | Ansoff Matrix


ขยายขนาดของธุรกิจ

เมื่อธุรกิจดำเนินมาได้ระยะเวลาหนึ่ง จนเกิดความอิ่มตัวในตลาดเดิม แบรนด์จึงต้องมีแผนการสำหรับเพิ่มอัตราการเติบโตให้กับธุรกิจ

E-book เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมถึงโมเดลกลยุทธ์สำหรับธุรกิจเพื่อการขยายขนาดธุรกิจหรือเจาะตลาดใหม่ ที่เรียกว่า Ansoff Matrix ซึ่งเป็นโมเดลต้นแบบสำหรับกลยุทธ์การตลาดต่าง ๆ ในปัจจุบัน ด้วยโมเดลนี้ทำให้แบรนด์สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ และเป็นที่รู้จักมากขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *