โหลดฟรี E-book | วิธีขายสินค้าและขยายธุรกิจ ด้วยแนวคิด Ansoff

Share on:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
แบรนด์ใหญ่ คิดอย่างไร

กรอกช่องทางรับ E-book (ฟรี)

เรียนรู้การเข้าถึงตลาดและกลยุทธ์พื้นฐานที่ต้องรู้! สำหรับแบรนด์ที่สนใจขยายธุรกิจ | Ansoff Matrix


ขยายขนาดของธุรกิจ

เมื่อธุรกิจดำเนินมาได้ระยะเวลาหนึ่ง จนเกิดความอิ่มตัวในตลาดเดิม แบรนด์จึงต้องมีแผนการสำหรับเพิ่มอัตราการเติบโตให้กับธุรกิจ

E-book เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมถึงโมเดลกลยุทธ์สำหรับธุรกิจเพื่อการขยายขนาดธุรกิจหรือเจาะตลาดใหม่ ที่เรียกว่า Ansoff Matrix ซึ่งเป็นโมเดลต้นแบบสำหรับกลยุทธ์การตลาดต่าง ๆ ในปัจจุบัน ด้วยโมเดลนี้ทำให้แบรนด์สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ และเป็นที่รู้จักมากขึ้น

Don't forget to share this post!

Share on:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram

Share on:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram

บทความอื่นๆ

Expand your Business to Southeast Asia​