ไม่ว่าธุรกิจไหนในประเทศไทย ต่างก็ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาด Covid-19 และ Logistics ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ทั้งในทางที่ดีและทางที่แย่ สินค้าหลายประเภทขายดีขึ้นบนออนไลน์ เพราะคนส่วนใหญ่เลือกซื้อได้สะดวกกว่าออกไปซื้อหน้าร้าน แต่ในส่วนของการขนส่งสินค้าอาจเจอการหยุดชะงักและขนส่งได้ช้าลงจากปัญหาการจัดส่ง ดังนั้นในสถานการณ์นี้ Logistics ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและจัดการปัญหาในช่วงวิกฤตนี้ให้ผ่านไปให้ได้..

จัดการบริการลูกค้า

ฝ่ายบริการลูกค้าควรมีเพิ่มช่องทางติดต่อที่หลากหลายเพื่อให้สามารถติดต่อได้ไม่ติดขัด เช่น ใช้ช่องทางออนไลน์ในการสื่อสาร รับข้อร้องเรียน ทั้งยังสามารถติดตามกระแสความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และข้อร้องเรียนเพื่อนำมาปรับแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น (อ่านเพิ่มเติม > เคล็ดลับขายของออนไลน์ให้สุดปัง! ทั้ง 6 แพลตฟอร์ม Social Media)

เพิ่มการสื่อสารกับลูกค้า

ใช้ช่องทางออนไลน์ในการพูดคุยกับลูกค้า เนื่องจากปัจจุบันการใช้ช่องทางออนไลน์อย่าง  Facebook Chat , Line OA มีความรวดเร็วและความคล่องตัวในการตอบสนองมากกว่าช่องทางโทรศัพท์ ด้วยการสื่อสารกับลูกค้าด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง กระชับ เข้าใจง่าย และ ตรงประเด็น รวมถึงสามารถให้ข้อมูลการติดตามสถานะการจัดส่ง (Tracking) เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าได้อีกช่องทางหนึ่ง

จัดการการขนส่ง

  • เน้นการกระจายสินค้าแบบ Direct Shipment เพื่อเพิ่มความ รวดเร็วในการขนส่งและลดขั้นตอนในการขนถ่ายลำเลียงสินค้าจากการ ขนส่งแบบ Milk Run หรือการขนส่งผ่านศูนย์กระจายสินค้า 
  • เพิ่มรอบการขนส่งต่อวัน เพื่อให้สามารถเติมเต็มสินค้าได้ถี่ขึ้น
  • ใช้ยานพาหนะขนาดเล็ก สำหรับการขนส่งระยะใกล้เคียง เพื่อเพิ่ม ความคล่องตัวและความรวดเร็วในช่วงของการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า
  • รักษาความสะอาดยานพาหนะที่ใช้ขนส่ง โดยทำการฆ่าเชื้อเป็นประจำ 

จัดการสินค้าคงคลัง

เช็ค! ร้านค้าออนไลน์กับความสำคัญของการจัดการสต็อก

ในส่วนสินค้าคงคลัง ควรกำหนดปริมาณในการตุนสต๊อกสินค้า ให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยเพิ่มรอบเติมสินค้าให้มากกว่าเดิม และเพิ่มยอดขายเพื่อลดปริมาณสินค้าค้างสต๊อก ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนค่าพื้นที่จัดเก็บที่ไม่จำเป็นออกไป รวมถึงเลือกใช้ขนส่งที่สามารถจัดส่งได้ในระยะเวลารวดเร็วและปลอดภัยที่สุดในสถานการณ์ดังกล่าว  (อ่านเพิ่มเติม > ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ เปรียบเทียบขนส่งได้หลากหลายในครั้งเดียวผ่าน Shipjung)

กระจายความเสี่ยงด้านการขนถ่ายสินค้า

  • จัดพื้นที่จุดขนถ่ายสินค้าให้มีพื้นที่คล่องตัว โดยเป็นพื้นที่ขนาด ใหญ่เพียงพอ ไม่ให้เกิดความแออัด และแยกออกมาจากพื้นที่ปฏิบัติการส่วนอื่น ๆ 
  • ลดขั้นตอนการขนถ่ายสินค้าและการสัมผัสตัวสินค้าในขั้นตอนการขนถ่ายให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อป้องกันสินค้าปนเปื้อนเชื้อโรค โดยหาก มีความจำเป็นให้สวมใส่ถุงมือยางและหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการ ปฏิบัติงาน
  • สร้างหลักประกันด้านความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคโดยการบรรจุ หีบห่อที่สามารถแกะออกง่ายเพิ่มอีกชั้นด้วยวัสดุที่เชื้อไวรัส COVID-19 เกาะตัวอยู่ได้ไม่นาน และเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ (อ่านเพิ่มเติม > พาส่อง! มาตรการความปลอดภัยของบริษัทขนส่งช่วง Covid-19 เป็นอย่างไรบ้าง ?)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: amazonaws.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง เพื่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-026-3165 หรือ > ขอรับใบเสนอราคา < กดที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *