การรักษาลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจใดๆ การรักษาลูกค้าเดิมมักจะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการหาลูกค้าใหม่ แต่เจ้าของธุรกิจจำนวนมากมองข้ามต้นทุนของการรักษาลูกค้าที่ไม่ถูกต้อง และล้มเหลวในการลงทุนในโปรแกรม หรือกลยุทธ์ที่จะนำมาใช้เพื่อรักษาลูกค้า

การสูญเสียลูกค้าอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากยอดขายที่หายไปแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการหาลูกค้าใหม่มาทดแทน เช่น ค่าใช้จ่ายทางการตลาด เวลาและทรัพยากรที่จำเป็นในการหาลูกค้าใหม่ นอกจากนี้ อัตราการรักษาลูกค้าที่ไม่ถูกวิธีอาจทำลายชื่อเสียงของธุรกิจคุณ อีกทั้งยังทำให้ยากยิ่งขึ้นในการดึงดูดลูกค้าใหม่ ในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการรักษาลูกค้าได้ไม่ดีต้องดูจากปัจจัยดังนี้

ยอดขายที่หายไป

ไม่สามารถรักษาลูกค้า

ยอดขายที่หายไปเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของต้นทุนการรักษาลูกค้าได้ไม่ดี เนื่องจากเป็นผลกระทบโดยตรงจากการเสียลูกค้าที่มีผลต่อรายได้ของบริษัท

ค่าใช้จ่ายทางการตลาด

ไม่สามารถรักษาลูกค้า

ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้าใหม่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นใช้งาน

ไม่สามารถรักษาลูกค้า

เป็นสิ่งที่ต้องเสียเมื่อไม่สามารถรักษาลูกค้าเก่าไว้ได้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำธุรกิจให้กับลูกค้าใหม่ และทำให้พวกเขาได้รับสินค้าหรือบริการที่พวกเขาใช้อยู่อย่างรวดเร็ว กระบวนการนี้มีความสำคัญต่อการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการรักษาลูกค้าไว้

ชื่อเสียงเสียหาย

ไม่สามารถรักษาลูกค้า

การรักษาลูกค้าได้ไม่ดี อาจทำลายชื่อเสียงของธุรกิจของคุณ และทำให้การดึงดูดลูกค้าใหม่ยาก

ตัวอย่างต้นทุนที่คุณต้องเสียหากไม่สามารถรักษาลูกค้าได้

เมื่อพิจารณาจากปัจจัยเหล่านี้ คุณจะได้รับแนวคิดที่ดีขึ้นเกี่ยวกับต้นทุนของการรักษาลูกค้าที่ไม่ดีสำหรับธุรกิจของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณสูญเสียลูกค้า 100 ราย และมูลค่าเฉลี่ยของลูกค้าแต่ละรายคือ 500 ดอลลาร์ ต้นทุนการขายที่สูญเสียไปจะเท่ากับ 50,000 ดอลลาร์ หากมีค่าใช้จ่าย 200 ดอลลาร์ในการหาลูกค้าใหม่และใช้เวลาเฉลี่ย 10 ชั่วโมงในการเริ่มต้นใช้งาน ดังนั้นค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นใช้งานจะเท่ากับ 20,000 ดอลลาร์และ 2,000 ดอลลาร์ตามลำดับ

โดยสรุปแล้ว การรักษาลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของธุรกิจ เมื่อลงทุนในการรักษาลูกค้าได้ไม่ดี เจ้าของธุรกิจสามารถตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการลงทุนในโปรแกรมและกลยุทธ์เพื่อปรับปรุง ด้วยการลงทุนในการรักษาลูกค้า ธุรกิจสามารถลดต้นทุน ปรับปรุงชื่อเสียง และเพิ่มความสำเร็จในระยะยาวได้

Boxme Thailand

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการร้านค้าออนไลน์ ด้วยบริการ Fulfillment เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจที่สุดให้ลูกค้าของคุณด้วย คลังสินค้า Boxme Thailand ไม่ว่าคุณจะขายสินค้าออนไลน์อะไร ผ่านแพลตฟอร์ม E-Commerce เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้น ระบบ Logistics แบบเดิม อาจไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อควาคาดหวังของลูกค้าอีกต่อไป จึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับกระแสปัจจุบันมากขึ้น โดยเลือกใช้ตัวช่วยจัดการร้านค้าออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้น (อ่านเพิ่มเติม>เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการร้านค้าออนไลน์ ด้วยบริการ Fulfillment)

สนใจใช้บริการสต๊อกสินค้า พร้อมแพ็คและจัดส่ง​

ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง เพื่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-026-3165 หรือ > ขอรับใบเสนอราคา < กดที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *