ĐIỀU 1: CÁC ĐỊNH NGHĨA

 1. Boxme (viết tắt là BM): là hệ thống cung cấp dịch vụ lưu kho và quản lý hàng hoá, xử lý đơn hàng, đóng gói tới vận chuyển, giao hàng thu tiền toàn quốc do Boxme xây dựng và cung ứng cho quý khách sử dụng tại địa chỉ www.boxme.vn.
 2. ShipChung (viết tắt là SC): là hệ thống giao nhận vận chuyển hàng hóa kết hợp thanh toán trực tuyến và giao hàng thu tiền do Boxme, hoặc đối tác của Boxme xây dựng và cung ứng cho quý khách sử dụng tại địa chỉ www.ShipChung.vn.
 3. Hãng vận chuyển (viết tắt là HVC): là doanh nghiệp (và/hoặc nhân viên giao nhận của HVC) hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực bưu chính – chuyển phát hàng hoá nội địa Việt Nam và quốc tế hợp tác với SC để trực tiếp thực hiện việc chuyển phát hàng hoá.
 4. Ngân Lượng (viết tắt là NL): là hệ thống thanh toán trực tuyến theo mô hình ví điện tử do Boxme cung ứng, hoạt động tại địa chỉ www.NganLuong.vn.
 5. Người Mua (viết tắt là NM): là các cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu mua sắm trực tuyến, thanh toán và nhận hàng của quý khách.
 6. Người Bán (viết tắt là NB): chính là quý khách và/hoặc nhân viên bán hàng của quý khách thực hiện nghiệp vụ bán hàng hóa trực tuyến.
 7. Vận đơn: là phiếu yêu cầu vận chuyển hàng hoá từ kho hàng của Quý khách đến địa chỉ NM do SC tạo ra, hoặc từ kho Boxme đến địa chỉ NM do BM tạo ra và là cơ sở cho các nghiệp vụ giữa quý khách và Boxme.
 8. CoD: Phương thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng
 9. Các điều khoản và điều kiện: Các điều khoản và điều kiện chung của thỏa thuận với Quý khách của BM đính kèm theo thỏa thuận này
 10. Các giao dịch: các khoản thanh toán từ NM và Quý khách, phí dịch vụ, hoàn trả… Các khoản điều chỉnh và các giao dịch khác liên quan đến việc ký kết thỏa thuận này.
 11. Không giao được hàng hóa: Trường hợp HVC không thể thực hiện thành công bất kỳ thỏa thuận với NM nào vì: Địa chỉ giao hàng hóa được nêu trong vận đơn không chính xác; NM không liên lạc được sau rất nhiều nỗ lực – Số lần nỗ lực giao hàng hóa sẽ được xác định bởi HVC; hoặc NM từ chối và hủy vận đơn khi hàng hóa được giao đến địa chỉ được nêu cụ thể trong vận đơn.
 12. VAT: Thuế giá trị gia tăng.

ĐIỀU 2: NỘI DUNG HỢP TÁC

 1. Boxme đồng ý cung cấp và quý khách đồng ý sử dụng dịch vụ lưu kho, đóng gói, chuyển phát và thanh toán hàng hoá thông qua BM, SC và NL, theo đó cho phép NM thanh toán và Quý khách chuyển hàng để hoàn thành các giao dịch mua sắm trực tuyến.
 2. Nếu có những điều khoản vô lý trong bản thỏa thuận này, không có gì ở đây đặt nghĩa vụ cho quý khách hay Boxme phải cam kết vào những hoạt động hoặc hành vi có khả năng bị ngăn cấm hoặc xử phạt dưới luật pháp nước Việt Nam hoặc các quốc gia khác.

ĐIỀU 3: PHÍ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 1. Phí lưu kho: Được tính trên mỗi sản phẩm của Quý khách nhập hàng vào kho BM và quy định theo bảng giá của BM áp dụng tại thời điểm đó. Phí này bắt đầu được tính từ thời điểm hàng hóa hiển thị trên hệ thống BM “Stocked – Nhập kho thành công”.
 2. Phí xử lý đơn hàng: BM chịu trách nhiệm đóng gói đảm bảo hàng hóa đúng tiêu chuẩn, phí này được tính trên mỗi đơn hàng, quy định theo bảng giá của BM áp dụng tại thời điểm đó.
 3. Phí đóng gói, hộp: BM sẽ đóng gói hàng hóa theo loại bao bì phù hợp. Phí này được quy định theo bảng giá của BM áp dụng tại thời điểm đó.
 4. Phí vận chuyển hàng hoá: NM hoặc Quý khách chịu trách nhiệm thanh toán cho SC phí vận chuyển trong mỗi giao dịch, phí này có thể được điều chỉnh theo bảng giá SC ban hành áp dụng cho BM tại thời điểm hiện hành.
 5. Phí vượt cân: Khi hàng hóa được SC báo vượt trọng lượng so với thông tin vận đơn trên hệ thống BM thì hệ thống BM sẽ cập nhật khối lượng vượt cân và phí vượt cân vào hệ thống. Quý khách có trách nhiệm thanh toán phí vượt cân cho BM theo quy định
 6. Phí hoàn trả hàng hoá: quý khách có trách nhiệm thanh toán cho SC phí chuyển hoàn theo quy định trong bảng báo giá của BM áp dụng tại thời điểm đó.
 7. Phí thu hộ CoD: Được quy định trong bảng báo giá của BM áp dụng tại thời điểm đó.
 8. Phí bảo hiểm hàng hoá: Được quy định trong bảng báo giá của BM áp dụng tại thời điểm đó.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA QUÝ KHÁCH

 1. Quý khách đồng ý và cam kết thực hiện đúng và tuân thủ các tiêu chuẩn về thủ tục hoạt động, các quy định về giới hạn trọng lượng và kích cỡ, và các quy định khác về vận chuyển của các HVC thích hợp. Tuân thủ các nội dung và thời hạn được quy định tại điều 2 và điều 3 của hợp đồng này, đồng thời tuân thủ “Thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến” của NL phiên bản mới nhất và các quy định khác của BM.
 2. Quý khách phải thanh toán phí dịch vụ cho Boxme hoặc các đơn vị Boxme liên kết theo quy định của hợp đồng này.
 3. Giao dịch hợp pháp và bán hàng trung thực
  • Quý khách cam kết chỉ bán các loại hàng hoá có nguồn gốc hợp pháp và cung cấp đầy đủ chứng từ theo quy định của pháp luật; không lợi dụng dịch vụ để thực hiện các hành vi lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật.
  • Quý khách cam kết cung cấp cho NM thông tin trung thực về hàng hoá được cập nhật kịp thời tình trạng tồn kho và giá cả; bán hàng theo đúng giá cả – số lượng – thời gian và các cam kết khác với NM; giá hàng bán đã bao gồm các loại thuế theo quy định của pháp luật.
  • Trường hợp vi phạm quý khách sẽ phải chịu các chi phí phát sinh và/hoặc các phán quyết bất lợi trong trường hợp xảy ra tranh chấp khiếu nại.
 4. Cung cấp khối lượng: Căn cứ để BM tính phí vận chuyển tự động là khối lượng hàng hoá sau đóng gói, khối lượng này được xác định khi Boxme thực hiện việc xuất kho theo đơn hàng mà quý khách yêu cầu.
 5. Kiểm tra hàng hoá
  • Quý khách có trách nhiệm cùng BM kiểm tra tình trạng thực tế của hàng hoá (bao gồm nhưng không giới hạn: mở xem, bật thử…) trước khi đóng gói kín để nhập kho BM.
  • Nếu quý khách từ chối cho BM kiểm hàng thì có khả năng sẽ bị phán quyết bất lợi trong quá trình xử lý khiếu nại khi xảy ra sự cố vận chuyển.
  • Đối với  các sản phẩm là thuốc (thuốc cho người hay thuốc thú y) sẽ bị mở bao bì để kiểm tra một cách ngẫu nhiên hoặc kiểm tra tất cả để tránh trường hợp sản phẩm là thuốc cấm, vi phạm pháp luật.
 6. Đóng gói hàng hoá: quý khách có trách nhiệm đóng gói nguyên gốc của hàng hóa hoặc một cách cơ bản hàng hoá trong túi hoặc hộp đảm bảo tính nguyên vẹn của hàng hóa trước khi giao cho BM.
 7. Lưu giữ chứng từ: sau khi giao hàng cho Boxme để nhập kho, quý khách phải ký và lưu giữ một bản biên bản bàn giao hàng hóa để làm căn cứ xử lý trong trường hợp xảy ra tranh chấp khiếu nại.
 8. Quý khách sẽ không ký hợp đồng hay thêm phụ lục bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình theo hợp đồng này mà không có sự chấp thuận trước của BM.
 9. Quý khách sẽ chịu trách nhiệm đối với tất cả các nghĩa vụ gắn liền với việc sử dụng dịch vụ hoặc đặc tính của bên thứ ba mà quý khách cho phép BM sử dụng thay mặt mình, bao gồm việc tuân thủ bất kỳ điều khoản sử dụng hiện hành nào.
 10. Quý khách có trách nhiệm duy trì tính bảo mật đối với mật khẩu của mình. Quý khách không được tiết lộ mật khẩu của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào (ngoại trừ các bên thứ ba được BM ủy quyền) và chịu trách nhiệm đối với bất kỳ việc sử dụng mật khẩu hoặc đối với hành động được thực hiện bởi những nguời sử dụng mật khẩu của Quý khách. Nếu mật khẩu của mình bị lộ, Quý khách phải ngay lập tức đổi mật khẩu.
 11. Quý khách có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong bảy (7) ngày, đồng thời có nghĩa vụ thanh toán hết các hoá đơn và các tồn đọng khác phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sau khi xảy ra các trường hợp sau:
  • SC chậm thanh toán trong hơn 30 (Ba mươi) ngày mà không có lý do hợp lệ.
  • SC chậm hoàn trả hàng hóa trong hơn 60 (Sáu mươi) ngày mà không có lý do hợp lệ.
  • BM ngừng hoặc đe dọa ngừng hoạt động.
  • Không phụ thuộc vào các quy định trên, Quý khách sẽ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần có nguyên nhân, bằng toàn quyền quyết định của Quý khách trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày Quý khách thông báo tới BM về việc chấm dứt đó.
 12. Quý khách có thể, vào bất kỳ thời điểm nào, yêu cầu rằng hàng hóa phải được trả lại cho Quý khách. BM phải trả lại hàng hóa cho Quý khách, vì bất kỳ lý do nào, kể cả khi chưa chấm dứt hợp đồng. Quý khách sẽ chịu trách nhiệm nhận hàng hóa bị trả lại đó từ nơi chỉ định của BM trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc sau khi thông báo cho BM. Hàng hóa bị trả lại sẽ được gửi đến địa chỉ gửi hàng được chỉ định của Quý khách tại cùng địa chỉ nơi BM đến lấy hàng hóa. Nếu Quý khách không nhận lại hàng sau thời gian quy định và/hoặc không thể chi trả chi phí dịch vụ cho hàng hóa, hàng hóa sẽ được xem là bị bỏ rơi và BM có thể quyết định xử lý hàng hóa bị bỏ rơi theo bất kỳ cách thức nào mà BM thấy là phù hợp.
 13. Quý khách có thể, vào bất kỳ thời điểm nào, yêu cầu BM định đoạt hàng hóa. BM có thể định đoạt hàng hóa theo bất kỳ cách thức nào mà BM lựa chọn. Quyền sở hữu hàng hóa được định đoạt sẽ chuyển giao cho BM mà BM không phải trả bất kỳ chi phí nào cần thiết để định đoạt hàng hóa, và BM sẽ giữ lại mọi khoản tiền, nếu có, nhận được từ việc xử lý bất kỳ hàng hóa nào. Quý khách sẽ tuân thủ các chỉ thị mà BM có thể đưa ra liên quan đến khả năng ngừng thực hiện công việc tại nơi chỉ định của BM.
 14. Quý khách sẽ bảo đảm cho BM khỏi chịu bất kỳ chi phí, tổn thất, phí tổn hoặc thiệt hại nào phát sinh từ bất kỳ khiếu nại, vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng của bên thứ ba nào đối với BM và phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bán và sử dụng hàng hóa có khuyết điểm và/hoặc không tuân thủ.
 15. Quý khách đồng ý miễn trừ, bảo vệ, bồi hoàn và giữ cho BM, bao gồm cả các chi nhánh và bất kỳ giám đốc, cán bộ, nhân viên, nhà thầu, hoặc đại lý của BM, được vô hại khỏi bất kỳ chi phí nào (bao gồm cả phí luật sư và án phí trên cơ sở bồi thường), tiền phạt, hình phạt, các khoản bồi thường thiệt hại, và các khoản phải trả, phát sinh từ, được cho là phát sinh từ, hoặc một cách nào đó có liên quan đến:
  • Bất kỳ lỗi nào trong hàng hoá bán cho bất kỳ NM nào
  • Bất kỳ khiếu nại từ bất kỳ NM nào trên cơ sở của thỏa thuận giữa quý khách với NM
  • Bất kỳ sự sơ suất hoặc lỗi nào của Quý khách
  • Bất kỳ thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc bất hợp pháp hoặc thông tin khác liên quan đến thông tin nội dung do Quý khách cung cấp; và/hoặc
  • Bất kỳ vi phạm nào đối với cam kết hoặc khẳng định nào được quy định tại thỏa thuận này.
 16. Quý khách sẽ không được quyền sử dụng bất kỳ sở hữu trí tuệ nào thuộc về BM nếu không có sự chấp thuận trước của BM.
 17. Đầu mối làm việc: quý khách sẽ cung cấp cho Boxme số điện thoại và thông tin liên lạc email đại diện cho một liên lạc đã được chỉ định hoặc những liên lạc có giá trị trong suốt thời giao dịch mà Boxme có thể liên hệ về bất kỳ trách nhiệm nảy sinh từ sự thỏa thuận hiện tại (bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin nội dung, Sales Traffic Activities, cập nhật lượng lưu kho, cập nhật giá và thực hiện đơn đặt hàng) (Chi tiết đầu mối liên hệ tại phụ lục số 01)

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BOXME

 1. Boxme đồng ý và cam kết thực hiện đúng các nội dung và thời hạn được quy định tại điều 2 của hợp đồng này.
 2. Boxme có trách nhiệm lưu trữ, đóng gói cũng như giao hàng hóa đến người nhận và địa chỉ giao hàng nêu trong đơn hàng. BM sẽ cung cấp các dịch vụ hậu mãi bao gồm giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến việc đóng gói và vận chuyển và xử lý hàng bị trả lại.
 3. Boxme hoặc đơn vị liên kết với Boxme tiến hành thanh toán tiền thu hộ CoD cho quý khách theo đúng thời gian quy định được nêu trong bảng báo giá của SC, áp dụng tại thời điểm đó.
 4. Là một phần các dịch vụ của BM và trừ khi Pháp Luật có quy định cấm khác, BM sẽ cung cấp dịch vụ lưu kho khi BM xác nhận việc nhận giao hàng, và BM sẽ lưu giữ các chứng từ điện tử theo dõi việc kiểm kê/tồn kho hàng hóa bằng cách xác định số hàng hóa được lưu kho tại nơi chỉ định của BM. BM không cần phải đánh dấu cụ thể hoặc cách ly/tách riêng các hạng mục với hàng hóa tồn kho khác thuộc sở hữu của Quý khách tại nơi chỉ định của BM.
  • Nếu BM quyết định trộn lẫn hàng hóa với các sản phẩm thuộc quyền sở hữu của BM hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, cả hai Bên đồng ý rằng sổ sách ghi chép của BM sẽ là bằng chứng đầy đủ để xác định sản phẩm nào là hàng hóa của Quý khách. BM có thể di dời hàng hóa trong các cơ sở lưu trữ.
  • Nếu có tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với bất kỳ hàng hóa nào trong khi hàng hóa được lưu kho – ngoại trừ nếu tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do Quý khách không tuân theo các điều khoản hiện hành hoặc nếu tổn thất hoặc thiệt hại liên quan đến sự xuống cấp của bất kỳ hàng hóa dễ hư hỏng nào, BM sẽ thanh toán cho Quý khách giá trị thay thế của hàng hóa và Quý khách sẽ theo yêu cầu của BM, cung cấp cho BM một chứng từ và/hoặc hóa đơn hợp lệ đối với giá trị thay thế được thanh toán cho Quý khách. Khoản thanh toán giá trị thay thế thể hiện toàn bộ trách nhiệm của BM đối với bất kỳ nhiệm vụ hoặc nghĩa vụ nào mà BM hoặc các đại lý hoặc đại diện của BM có thể có đối với việc lưu kho hàng hóa, và quyền hạn duy nhất của Quý khách hoặc biện pháp khắc phục mà Quý khách có thể có với tư cách là một thủ kho.
 5. BM có quyền chỉ thị, và thay đổi vào từng thời điểm, các hạn chế về danh mục và các giới hạn khối lượng khi giao nhận và lưu kho hàng tồn kho của BM tại nơi chỉ định của BM, và Quý khách sẽ tuân thủ các giới hạn hoặc hạn chế đó.
 6. Là một phần các dịch vụ của BM và trừ khi Pháp Luật có quy định cấm khác, BM sẽ giao hàng hóa được lưu kho tại nơi chỉ định của BM cho NM đến địa chỉ được quy định trong vận đơn. BM có thể giao hàng hóa cùng với các sản phẩm thuộc quyền sở hữu của BM hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả bất kỳ công ty liên kết nào của BM.
 7. BM sẽ chịu trách nhiệm về thiệt hại, hoặc việc mất trộm hoặc các khiếu nại về việc giao hàng hóa từ nơi chỉ định của BM đến địa chỉ được nêu cụ thể trong vận đơn, ngoại trừ liên quan đến việc không thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi hành vi hoặc vi phạm của Quý khách.
 8. BM sẽ lập các hóa đơn hoặc giấy biên nhận và/hoặc phiếu giao hàng thay mặt cho Quý khách (theo quy định của Pháp Luật hiện hành), và sẽ đưa chứng từ này vào kiện hàng.
 9. Mọi hàng hóa được gửi trả lại hợp lệ sẽ được BM nhập lại vào hàng tồn kho hàng hóa của Quý khách tại BM. Quý khách sẽ có quyền sở hữu mọi hàng hóa do NM trả lại.
 10. Ngoại trừ các đơn hàng được giao thành công, BM không có nghĩa vụ chấp nhận bất kỳ việc hoàn trả hàng hóa nào tại nơi chỉ định của BM. Tuy nhiên BM có quyền yêu cầu hàng hóa đó được hoàn trả lại về nơi quy định của BM để thực hiện thêm việc kiểm tra chất lượng. Nếu BM, trực tiếp hoặc thông qua một bên thứ ba do mình lựa chọn, trong quá trình kiểm tra chất lượng, quyết định rằng hàng hóa được hoàn trả là có khuyết điểm hoặc bị hư hỏng, rằng hàng hóa không thể bán cho NM khác vì khuyết điểm hoặc hư hỏng này và rằng khuyết điểm hoặc hư hỏng này do NM gây ra, thì BM sẽ không có trách nhiệm chấp nhận hàng hóa được hoàn trả đó. Quý khách sẽ có trách nhiệm nhận hàng hóa hoàn trả đó tại nơi chỉ định của BM.
 11. BM và các đơn vị liên kết cung cấp dịch vụ trên BM sẽ gửi hóa đơn cho Quý khách khoản phí bao gồm VAT và tất cả các khoản thuế và phí khác được áp dụng theo Pháp Luật cho các dịch vụ do BM cung cấp cho Quý khách theo yêu cầu của Quý khách. Các hóa đơn sẽ bao gồm các số liệu sau đây: số và ngày của vận đơn, các dịch vụ được cung cấp và phí dịch vụ chi tiết. Trừ khi được thỏa thuận khác bằng văn bản, việc thanh toán các hóa đơn sẽ được thực hiện bằng cách khấu trừ vào các khoản tiền mà BM nhận được từ NM.
 12. BM sẽ chỉ định SC thu tất cả các khoản thanh toán từ NM (bao gồm tất cả các khoản thanh toán tiền khi nhận hàng) với tư cách là đại lý thực hiện thanh toán và vận chuyển cho NM và sẽ chuyển các số tiền đó cho Quý khách theo quy định thanh toán tại thời điểm hiện hành của SC.
 13. Trong trường hợp Quý khách vi phạm hợp đồng, BM sẽ, không giới hạn, có thể ủy quyền SC trì hoãn hoặc tạm ngừng các khoản thanh toán. Bất kỳ khoản thanh toán nào do BM thực hiện sẽ không được xem, dưới bất kỳ hình thức nào, là từ bỏ các quyền của BM theo các điều khoản hoặc các quy định được nêu trong vận đơn.
 14. BM bảo lưu quyền đơn phương và ngay lập tức chấm dứt hợp đồng với Quý khách khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào sau đây:
  • Quý khách vi phạm bất kỳ nghĩa vụ hoặc bảo đảm nào theo hợp đồng và không khắc phục vi phạm đó trong vòng bảy (7) ngày kể từ khi nhận được thông báo của BM.
  • Quý khách thông qua nghị quyết giải thể hoặc một tòa án của vùng tài phán có thẩm quyền ra lệnh giải thể hoặc đóng cửa Quý khách;
  • Không phụ thuộc vào các quy định trên, BM sẽ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần có nguyên nhân, bằng toàn quyền quyết định của BM trong vòng bày (7) ngày kể từ khi BM thông báo với Quý khách.
 15. BM không phải là một bên tham gia các giao dịch giữa NM và Quý khách, và Quý khách tại đây giải trừ BM khỏi các khiếu nại có liên quan.
 16. Boxme cam kết đảm bảo BM và SC vận hành ổn định, xử lý kịp thời các lỗi kỹ thuật phát sinh.
 17. Boxme có trách nhiệm hướng dẫn và hỗ trợ quý khách giải quyết khiếu nại và/hoặc đòi bồi thường thiệt hại với HVC trong trường hợp xảy ra sự cố nhập hàng về kho BM.
  • Boxme bồi thường đến 100% giá trị khai giá cho những vận đơn đã được quý khách mua bảo hiểm.
  • Với những vận đơn không mua bảo hiểm: Boxme bồi thường theo chính sách và thoả thuận với HVC tương ứng cho từng trường hợp cụ thể được quy định tại các thời điểm của SC.
 18. Miễn trừ trách nhiệm: Boxme và HVC không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong các trường hợp sau
  • Hàng đã phát và NM không có khiếu nại gì tại thời điểm nhận.
  • Quý khách không cung cấp đầy đủ các giấy tờ cần thiết phục vụ cho việc vận chuyển dẫn tới các thiệt hại như: hàng để lâu bị hỏng, bị cơ quan chức năng phạt hoặc lưu giữ.
  • Hàng hoá bị hư hại, hao hụt vì đặc tính tự nhiên.
  • Hàng hoá bị cơ quan chức năng tịch thu hoặc tiêu huỷ do vi phạm các quy định của pháp luật.
  • Quý khách không lưu giữ vận đơn hoặc chứng từ xác nhận việc gửi hàng về kho BM.
  • Những trường hợp bất khả kháng và các trường hợp khác theo quy định pháp luật.
 19. Boxme có quyền tự động chuyển sang HVC khác, hoặc có quyền tự động chuyển sang sử dụng các hình thức vận chuyển đường bộ dẫn đến thời hạn giao hàng chậm hơn đối với các loại hàng hoá không vận chuyển được bằng đường hàng không như: máy phát điện, tủ lạnh, máy điều hòa, máy nước nóng lạnh, quạt hơi nước, pin loa (có từ tính), hóa chất (dạng bột, dạng lỏng), mực in (nước, bột), bình acquy, các hàng hóa khác thuộc danh mục hàng hóa nguy hiểm theo quy định của hãng hàng không.
 20. BM có quyền, theo toàn quyền quyết định của mình, giới hạn các địa điểm mà Quý khách có thể giao hàng hóa.
 21. BM có thể có toàn quyền quyết định, dừng thực hiện bất kỳ đơn hàng nào, Quý khách sẽ dừng và/hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn hàng nào nếu BM chỉ thị như vậy.
 22. Trong trường hợp việc giao nhận được thực hiện trước ngày thực hiện lệnh nhập kho BM, BM sẽ có quyền nhận hàng hóa hoặc trả lại hàng hóa cho Quý khách.
 23. Boxme có trách nhiệm gửi kèm phiếu giao hàng có ghi rõ: Tên hàng hóa, số lượng…
 24. Bất khả kháng: BM sẽ không chịu trách nhiệm với Quý khách hoặc được cho là vi phạm hợp đồng vì lý do của bất kỳ việc chậm trễ nào trong việc thực hiện hoặc bất kỳ việc không thực hiện nào đối với các nghĩa vụ của BM nếu việc trì hoãn hoặc không thực hiện đó là do bất kỳ sự kiện hoặc nguyên nhân nào ngoài sự kiểm soát hợp lý của BM (mỗi sự kiện như vậy gọi là “Bất Khả Kháng”). Không làm ảnh hưởng đến tính tổng quát của các quy định trên đây, các sự kiện sau đây sẽ được xem là là các sự kiện Bất Khả Kháng:
  • Thiên tai, nổ, lũ lụt, giông, cháy hoặc tai nạn;
  • Chiến tranh hoặc đe dọa chiến tranh, sự phá hoại, sự nổi dậy, bạo loạn dân sự hoặc sự trưng thu, hành động khủng bố hoặc sự náo động dân sự;
  • Các hành động, hạn chế, quy định, quy chế, lệnh cấm hoặc biện pháp thuộc bất kỳ loại nào về phía cơ quan nhà nước, quốc hội hoặc địa phương;
  • Các quy định hoặc lệnh cấm nhập khẩu hoặc xuất khẩu;
  • Sự gián đoạn giao thông, đình công, bãi công hoặc hành động công nghiệp khác hoặc tranh chấp thương mại (bất kể là liên quan đến nhân viên của BM hoặc một bên thứ ba);
  • Dịch bệnh do Tổ Chức Y Tế Thế Giới công bố;
  • Sự gián đoạn sản xuất hoặc hoạt động, các khó khăn trong việc có được nguyên liệu thô, lao động, nhiên liệu hoặc máy móc;
  • Sự mất điện hoặc hư hỏng máy móc.

ĐIỀU 6: QUY ĐỊNH THỜI GIAN CHỐT GIỮ LIỆU VÀ XUẤT HÓA ĐƠN

 1. Dịch vụ lưu kho và xử lý đơn hàng, đóng gói
  • Thời gian xuất hóa đơn: Ngày 18 của tháng kế tiếp Boxme sẽ chốt số liệu và xuất hóa đơn chi phí sử dụng dịch vụ của quý khách trên hệ thống.
  • Từ ngày 18 đến ngày 20 Boxme sẽ gửi hóa đơn về địa chỉ cho quý khách
 2. Dịch vụ vận chuyển và các dịch vụ khác do đối tác có liên kết của Boxme cung cấp.
  • Theo quy định của từng đối tác tại các thời điểm được quy định rõ khi quý khách sử dụng dịch vụ.
  • Quý khách có trách nhiệm nạp tiền trước để sử dụng dịch vụ. Khoản tiền này sẽ được BM ghi nhận trên hệ thống. Số tiền này được BM tự động trừ căn cứ vào chi phí phát sinh hàng ngày trên tài khoản của quý khách. Quý khách có trách nhiệm duy trì số dư thường xuyên để sử dụng dịch vụ BM

ĐIỀU 7: QUY ĐỊNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI

 1. Boxme tiếp nhận khiếu nại vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần thông qua 4 hình thức (tổng đài, email, chat, gửi yêu cầu).
 2. Chậm nhất sau 24h làm việc kể từ khi phát sinh khiếu nại, nhân viên xử lý khiếu nại sẽ thông báo về việc chấp nhận khiếu nại của quý khách, đồng thời cam kết thời gian xử lý khiếu nại.
 3. Khách hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ chứng từ của hàng hóa đồng thời phối hợp cùng Boxme và Hãng vận chuyển xử lý khiếu nại.