Các câu hỏi thường gặp

Chi phí lưu kho được tính theo thời gian kể từ lúc nhập kho cho đến khi xuất kho cho từng sản phẩm.

Chi phí vận chuyển được tính theo quảng đường từ kho BoxMe gần nhất đến địa điểm nhận hàng của khách hàng.

Các khách hàng khi kí hợp đồng với BoxMe sẽ được cung cấp một tài khoản để tạo lệnh nhập kho. Khi lệnh nhập kho được tạo, BoxMe sẽ tới địa chỉ kho đăng kí của khách để lấy hàng và nhập vào kho BoxMe gần nhất.

Boxme thực hiện đối soát, thanh toán tiền thu hộ COD vào thứ 3 và thứ 6 cho khách hàng của mình thông qua kết nối với đối tác thứ 3 là: Vimo và Nganluong.

Quản lý Tài khoản

Chọn “Cấu hình” trên thanh menu.

  • Chọn “Tài khoản cá nhân” để thay đổi/cập nhập thông tin: Tên người liên hệ, số điện thoại, email,…
  • Chọn “Thông tin doanh nghiệp” để cập nhập thông tin của doanh nghiệp, shop bán hàng.

Chọn “Cấu hình” trên thanh Menu. Chọn “Cấu hình kho” và cập nhập các thông tin vào ô “Cấu hình kho hàng”.

Chọn “Cấu hình”. Chọn “Cấu hình kho”. Trong ô “Cấu hình kho BoxMe”, bạn tick chọn vào kho hàng mà mình muốn kí gửi hàng.

Chọn “Cấu hình”. Chọn “Cấu hình tính phí”. Tick chọn vào các ô tương ứng để chọn Người mua hay Người bán trả phí.

Trên trang đăng nhập vào Seller, nhấp chọn “Quên mật khẩu” và điền vào địa chỉ email của bạn. Một link reset mật khẩu sẽ được gửi đến email của bạn.

Chọn “Cấu hình”. Chọn “Phân quyền”. Nhập Tên, Email, số điện thoại của nhân viên mà bạn muốn tạo thêm tài khoản truy cập hệ thống. Chọn “Thêm mới” để hoàn tất.

Chọn “Cấu hình”. Chọn “Phân quyền”. Nhập chuột vào cột “Vai trò” và chọn cấp độ phân quyền mới cho nhân viên. Bạn có thể lựa chọn 3 cấp độ: Manager, Leader, Employee. Cuối cùng chọn “Cập nhập”.

Quản lý Sản phẩm

Nhấp chuột vào “Thêm sản phẩm” trên Menu đầu trang Seller. Chọn “Thêm nhanh”. Bạn chỉ cần nhập Tên sản phẩm, Danh mục sản phẩm, Số lượng, Giá bán, Kho hàng. Chọn “Hoàn tất” để kết thúc thao tác.

Nhập chuột vào “Thêm sản phẩm” trên Menu đầu trang. Chọn “Thêm nhiều”. Chọn “Choose file” để chọn file danh sách sản phẩm.
Lưu ý: Bạn cần phải tạo danh sách sản phẩm/SKU của mình theo mẫu của BoxMe. Bạn có thể download mẫu này bằng cách nhấp chuột vào Product Template.

Quản lý Đơn hàng

Chọn “Tạo vận đơn” trên Menu đầu trang. Điền các thông tin tương ứng vào Bảng Tạo mới đơn hàng. Cuối cùng chọn “Tạo đơn hàng”

Chọn “Tạo vận đơn” trên Menu đầu trang. Chọn “Tạo nhiều đơn” và điền vào các thông tin tương ứng.

Chọn “Quản lý đơn hàng” trên Menu trái. Chọn tab “Chưa duyệt” trên Quản lý đơn hàng.
Bạn cũng có thể theo dõi các đơn hàng với các trạng thái khác như: Kho đang xử lý, đang vận chuyển,…