1. Mục đích áp dụng

Hệ thống thanh toán trên website boxme.vn (sau đây gọi tắt là “boxme”) được kết nối với các đối tác thứ ba như Shipchung.vnNgân lượng, Vimo, các Ngân hàng nội địa và Quốc tế, theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán của ShipChung đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Ngân Lượng, Vimo (Hệ thống cổng thanh toán Ngân lượng và Vimo đã được Ngân hàng nhà nước Việt Nam thẩm định về độ an toàn bảo mật và cấp phép hoạt động chính thức).

2. Quy định cụ thể

 • Chính sách đối soát, Boxme thanh toán tiền thu hộ & các chi phí dịch vụ vận chuyển qua Shipchung.vn bằng thẻ nội địa và thẻ quốc tế: Boxme thực hiện đối soát, thanh toán tiền thu hộ COD vào thứ 3 và thứ 6 cho khách hàng của mình thông qua kết nối với đối tác thứ 3 là: VimoNgân lượng.
 • Khách hàng của Boxme có quyền lựa chọn đối tác thanh toán thứ 3 là Ngân lượng hoặc Vimo trên ShipChung.vn để đối soát tiền thu hộ COD. Chúng tôi đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của Vimo và Ngân lượng (xem Chính sách bảo mật VimoChính sách bảo mật Ngân lượng) bao gồm:
  • Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên internet SSL (Secure Sockets Layer) do GlobalSign cấp.
  • Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.
  • Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.
  • Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
 • Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán riêng củaBoxme áp dụng với khách hàng:
  • Thông tin Thẻ ngân hàng của Khách hàng sẽ được lưu trên hệ thống của Boxme & Shipchung, chỉ sử dụng để Boxme & Shipchung thanh toán tiền thu hộ COD về cho khách hàng, hoặc thanh toán các khoản giảm trừ, khuyến mại, điểm thưởng … Boxme & Shipchung không sử dụng vào các mục đích khác.
  • Các thông tin về thẻ Ngân hàng của quý khách sẽ được Boxme & Shipchung bảo mật tuyệt đối, Quý khách vui lòng không cung cấp những thông tin không cần thiết với Boxme
  • Khách hàng có tuỳ chọn sử dụng OTP để truy cập và giao dịch.
  • Boxme có hệ thống thiết bị bảo mật theo tiêu chuẩn hiện đại nhất: hệ thống hạ tầng cho thanh toán của Boxme được bảo vệ bằng các chính sách, quy trình theo tiêu chuẩn bảo mật ISO27001 với các trang thiết bị bảo mật gồm: tường lửa (firewall), chống thâm nhập (IPS), Antivirus, chống tấn công (d-dos), và một số thiết bị chuyên dụng khác để mã hóa dữ liệu.
  • Hệ thống nội bộ giữa các modules của Boxme sử dụng các phương thức trao đổi mã hoá keys: Các hệ thống ứng dụng trao đổi dữ liệu nội bộ được mã hoá bằng bộ khóa private và public key đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.